Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 49
Năm 2020 : 3.091
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” kỳ Sơ Khảo (Cấp Trường) trên internet năm học 2019 - 2020


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 

Số: 102 /BTC-TNTV

V/v Hướng dẫn tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” kỳ Sơ Khảo

 (Cấp Trường) trên internet năm học 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-BTC ngày 15/08/2018 của Trưởng Ban Tổ Chức.

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo (Thi Cấp Trường) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi
  • Các Sở Giáo dục tổ chức thi tập trung thì lựa chọn 1 trong 3 vòng 12,13,14 để tổ chức thi Sơ Khảo (Cấp Trường).
  • Các thí sinh thi tự do thì thi vòng 14.

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 12

(8h30 - 17h) hàng ngày từ 19/12/2019

đến 28/12/2019

(trừ chủ nhật)

Giáo viên tạo mã thi từ ngày 16/12/2019

2

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 13

(8h30 - 17h) hàng ngày từ 02/01/2020

đến 16/01/2020

(trừ chủ nhật)

    Giáo viên tạo mã thi từ ngày 30/12/2019

3

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 14

 

(8h30 - 17h) hàng ngày từ 06/02/2020

đến 20/02/2020

(trừ chủ nhật)

Giáo viên tạo mã thi từ ngày 03/02/2020

 

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

  • MẪU SỐ 01-TNTV: Đăng ký tài khoản giáo viên để tạo mã thi.
  • MẪU SỐ 02-TNTV: Kết quả thi của thí sinh và Biên bản xử lý sự cố.

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel và chụp ảnh bản cứng có dấu đỏ về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

3. Hướng dẫn tổ chức thi.

3.1: Các Trường tổ chức thi tập trung:

- Ban Giám Hiệu nhà trường thành lập BTC thi cấp Trường.

- BTC cấp Trường chọn vòng 12 hoặc 13 hoặc 14 để tổ chức thi.

­- BTC cấp Trường cử giáo viên tạo tài khoản giáo viên, gửi xác nhận theo mẫu của BTC, sau đó vào tài khoản giáo viên, chọn mục tạo mã thi, tạo mã thi cho học sinh. (Nếu trên hệ thống chưa có lớp cho học sinh chọn khi đăng ký tài khoản thì giáo viên dùng tài khoản giáo viên vào phần quản lý lớp để tạo lớp cho học sinh).

- Chọn vòng thi số 12, giáo viên cho học sinh thi tự do từ vòng 1 đến vòng thi số 11 trước ngày thi cấp Trường.

- Chọn vòng thi số 13, giáo viên cho học sinh vào thi tự do vòng 12 trước khi thi vòng 13.

- Chọn vòng thi số 14, giáo viên cho học sinh vào thi tự do vòng 12,13 trước khi thi vòng 14.

- Giáo viên sẽ tạo mã thi theo khối cho học sinh. Mã thi gồm 2 loại: mã chính thức và mã dự phòng. Mã dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp mã chính thức không hoạt động.

Lưu ý:

- Mỗi trường chỉ có 1 tài khoản giáo viên để tạo mã thi. Mã thi khối nào dành cho học sinh khối đó. Mã thi đặt thời gian bắt đầu và kết thúc phù hợp với lịch thi của nhà trường.

- Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó, học sinh khối nào nào thi bằng mã thi của khối đó.

- Chỉ khi học sinh vào phòng thi thì giáo viên mới cấp mã thi cho học sinh.

* Chọn thí sinh dự Thi Hương (Cấp Huyện)

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào, sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hương (Cấp Huyện).

- Học sinh được dự Thi Hương (Cấp Huyện) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc theo điểm chuẩn chung của từng Tỉnh/Thành Phố.

 

3.2: Các Trường không tổ chức thi tập trung:

- Phụ huynh đăng ký cho thí sinh dự thi vòng 14, ngày thi là 19/02/2020 và 20/02/2020.

- Ban tổ chức sẽ lấy điểm vòng của thí sinh để làm căn cứ xét học sinh dự thi vòng thi Hương (Cấp Huyện) (Trường hợp thí sinh có điểm và thời gian của vòng thi 14 bằng nhau, BTC sẽ căn cứ vào tổng điểm của 13 vòng trước đó để xét dự thi)

- Căn cứ vào số lượng học sinh dự thi, điểm thi của từng tỉnh, BTC sẽ đưa ra quy định chung cho từng tỉnh để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hương

 

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Sơ khảo (Cấp Trường) phải là thành viên của Trạng Nguyên

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, BTC cấp trường sẽ tổ chức thi và nhà trường tự tạo mã thi, cấp mã thi cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả. BTC sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp trong từng đơn vị trường để dự thi Hương.

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài và lấy điểm thi Hương

- Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

8. Tổ chức thi

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Lịch sử thi” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi.

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi và trên Bảng Vàng (kết quả không phải gửi về BTC)

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

9. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Trường tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng trường.

10.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

Với mong muốn tạo dựng sân chơi Tiếng Việt cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 02432045788; 0913032415; 1900633330 email: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN    

 

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG

 

 


1. Lich thi Trang Nguyen 2019-2020 ngay 10.12.doc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip