Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Mòn 2

Thôn Cồ Dề Chải - Xã Nậm Mòn - Bắc Hà - Lào Cai
976362909
thnammon2@bacha.edu.vn